Villa Rozerood gaat terug naar de basis van onze maatschappij: “Het ondersteunen van alle positieve elementen die kunnen bijdragen tot een verbetering van de relatie tussen het zieke kind, de ouders en schaduwkinderen. Hierdoor wordt de draaglast van het gezin verminderd en de draagkracht ervan verhoogd..

2004  •  Een idee... 

Het project Villa Rozerood is gestart halfweg 2004 als een idee, een droom naar aanleiding van een reportage op de televisiezender Arte over “Sonnenhof”, een kinderhospice voor ongeneeslijke zieke kinderen in Berlijn.
In België bestond een soortgelijke zorginstelling nog niet. Het aanvankelijk idee groeide uit tot een project onder de hoede van de Stichting voor Palliatieve Zorg, ook al werd het basisconcept al vlug bijgeschaafd tot dat van respijthuis voor gezinnen die met de zorg voor een kind met een ernstige – al dan niet levensbedreigende – ziekte worden geconfronteerd. Villa Rozerood wordt een open huis, los van taal, woonplaats, ras, politieke, filosofische of confessionele overtuigingen.

2006  •  Een strijd... 

In haar zoektocht naar een geschikte locatie voor het project, kwam de Stichting in 2006 in contact met de Zusters der Heilige Gehoorzaamheid uit De Panne die een koper zochten voor hun klooster. Het pand ligt in een rustige groene omgeving, dicht bij de zee en kon gemakkelijk aangepast worden aan alle voorwaarden om het verblijf van de zieke kinderen met hun familie aangenaam en comfortabel te maken, zoals in een “bijna thuis” atmosfeer. De moeizame zoektocht die daarop volgde naar partners en sponsors, hield zowel de Stichting als de Zusters ruim anderhalf jaar in grote spanning.

2006 - 2008  •  Licht in de tunnel... 

Een aantal vrijwilligers, dat in het idee van Villa Rozerood bleef geloven, kwam eind 2007 op de valreep in contact met de Zusters der Heilige Engelen uit Lokeren. De Zusters waren zeer enthousiast over het globale project en kochten, via hun Steunfonds, het gebouw aan op 30 mei 2008, om het vervolgens in erfpacht te geven aan de op te richten vzw Villa Rozerood.

2008  •  Van droom naar werkelijkheid... 

Vanaf dan werd het project door de nieuwe VZW op professionele wijze verder uitgebouwd. Er werd een businessplan opgesteld als basis voor de verdere zoektocht naar financiële ondersteuning door de Vlaamse Gemeenschap. Er volgden een aantal gesprekken met de Vlaamse Minister van Welzijn, Gezin en Volksgezondheid, Minister Steven Vanackere en zijn kabinet.

De oprichtingsvergadering en tevens eerste algemene vergadering van VZW Villa Rozerood vond plaats in de Panne op 15 juni 2008. De leden werken nog steeds op basis van een louter vrijwillige inzet en de Raad van Bestuur werd samengesteld uit bestuurders met een sterke professionele kennis in verschillende vak-domeinen.

In december 2008 kreeg VZW Villa Rozerood uiteindelijk de toezegging voor concrete steun door de Vlaamse minister van Welzijn, Gezin en Volksgezondheid. De Minister engageerde zich om een deel van de verbouwings- en inrichtingswerken en van de operationele projectkost te financieren.

De initiatiefnemers deden de volgende jaren al het nodige om het project te doen slagen en bewezen dat, op vrijwillige basis, een idee kan uitgroeien tot een (leefbaar) project ten goede van de gemeenschap.

Kaat Tilley, de bekende Belgische ontwerpster, geloofde in het concept en stelde haar creativiteit ten dienste van Villa Rozerood. Zij werd meter van het project.

2009  •  De eerste gasten... 

De organisatie werd op korte termijn operationeel uitgebouwd om de eerste gasten te ontvangen in de zomer van 2009.
Ondertussen werd en wordt er verder gezocht naar sponsoring en partnerschip om de toekomstige werkingskosten te kunnen dragen.
Kom op tegen kanker (KOTK) werd onmiddellijk bereid gevonden om te steunen.

Villa Rozerood is uniek in België, is op geen enkele manier concurrentieel met andere initiatieven en beantwoordt aan een reële maatschappelijke nood. De steun die het project geniet van de Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, van de Provincie West-Vlaanderen, van de gemeente De Panne, verschillende serviceclubs en een aantal particuliere sponsors moge daarvan getuigen.

2010  •  Officiële erkenning... en officiële opening... 

Op 29 januari 2010 werd Villa Rozerood officieel door het College van Geneesheren-directeurs van het RIZIV erkend als respijteenheid.

OP 10 juni 2010  werd het eerste Respijthuis voor families met zwaar zieke kinderen officieel geopend in aanwezigheid van Minister Vandeurzen en andere prominenten.
Ook Eric Emmanuel Schmitt was aanwezig. Hij is de auteur van het boek, 'Oscar en Oma Rozerood' waarnaar het huis werd genoemd.  Hij werd Peter van het project
.

2011  •  Hoog bezoek... 

Villa Rozerood krijgt officieel bezoek van Prinses Mathilde die ons project wilde leren kennen.. Er verschenen veel artikels in de pers.

2006  •  Zware klap... 

Op 18 september kreeg het project een zware klap. Er brak brand uit in Villa Rozerood en de volledige 3e verdieping werd verwoest. De Raad van Bestuur toonde haar gedrevenheid en besliste om door te gaan. Het respijthuis kreeg veel steun en mocht tijdelijk verhuizen naar 'Villa Escale' op de zeedijk in de Panne.

2012  •  De blijde terugkeer... 

Na een grondige opknapbeurt kon de respijtwerking opnieuw verhuizen naar de Fazantenlaan. Heel veel mensen en bedrijven hielpen het project..
Hannes D'haese, een succesvolle jonge kunstenaar, schonk talrijke werken.
Griet Bertels, een bekende illustratrice, maakte schitterende muurschilderingen in de villa.
De steun en de schenkingen waren talrijk en hartverwarmend.

2015  •  Hoge bescherming... 

Villa Rozerood ontving de Hoge Bescherming van Hare Majesteit Koningin Mathilde.

2012 - 2017  •  Villa Rozerood: een wonder voor de vele zorgkinderen... 

Sinds de officiële opening van Villa Rozerood verbleven al heel wat gezinnen met kinderen met diverse ziektebeelden zoals neuromusculaire, neurologische, metabole, respiratoire aandoeningen, kinderen tijdens hun zwaar revalidatieproces bij NAH,  en kinderen/jongeren met kanker.
Tijdens deze periode verbleven al 1500 unieke zorgkinderen met hun familie in Villa Rozerood

2018  •  Nieuwe website... 

Tekst en inhoud volgen...

contacteer ons...

Fazantenlaan 28

8660 De Panne

info@villarozerood.be

volg ons...

tel : 058 42 20 24   •   mail: info@villarozerood.be

© 2018 Villa Rozerood vzw     •      Webdesign: One Unit

Privacy policy

Disclaimer