Villa Rozerood richt zowel naar gezinnen als naar groepen met zwaar zorgbehoevende kinderen tussen 0 en 18 jaar met een ernstige of levensbedreigende ziekte, met ernstige beperkingen, herstellend van een ernstig (verkeers)ongeval, ex-premature baby's, ... en waarvan de familie nood heeft aan een adempauze in gezinsverband.

Villa Rozerood is gans het jaar open. Gezinnen kunnen er 32 dagen per periode van 12 maand verblijven. Deze respijtzorg kan op elk moment in de ziektegeschiedenis van het zorgkind ingebouwd worden, op elk moment waarop het gezin aangeeft nood te hebben aan respijt. 

 

Elke familie is welkom, ongeacht de zorgnoden, medische problematiek of andere culturele-socio-economische verschillen. 

Villa Rozerood stelt zichzelf hier tot opdracht het welzijn van elk lid van het gezin, ook ouders en brussen te bewaken door hen een zo zorgeloos mogelijk verblijf aan te bieden en hen te laten genieten van en met elkaar. In de vakantieperiodes en weekends is de Villa voorbehouden voor gezinnen. Er kunnen 7 tot 8 kinderen met hun familie terecht. Tijdens de midweken buiten de vakantieperiodes kunnen er in bepaalde periodes van het jaar ook groepen uit zorgvoorzieningen terecht.

De directie van Villa Rozerood hanteert een voorrangsboekingsbeleid op basis van een aantal criteria, waarbij o.m. de zorggraad een belangrijke rol speelt.

 

De zorg die wordt aangeboden is een totale zorg, zowel fysiek, emotioneel als sociaal, en wordt gegarandeerd door een op totale zorg gerichte omkadering. De verpleegkundige permanentie is 24/24 u verzekerd door het team.

 

Waar nodig wordt bijkomende zorg ingeroepen van buitenaf, zoals specifieke ziekte gerelateerde expertise van specialisten, zorg van huisarts, kinesitherapeut, diëtist, ... Zo wordt er onder meer ook samengewerkt met het ziekenhuis van Veurne (vb voor nierdialyse). Elk gezin kan via het aanmeldingsdossier aangeven welke specifieke zorg nodig is.

 

Het gebruik van een uitgebreid patiëntendossier, laat ons toe de zorgen af te stemmen op maat van ieder kind. Dit dossier wordt opgesteld in samenspraak met de behandelende geneesheer en de ouders. Wij werken samen met het ziekenhuis van Veurne, dat in noodgevallen onmiddellijk de zorg van het kind kan overnemen.

 

Villa Rozerood als respijthuis voorziet opvang in de volgende gevallen:

 

  • wanneer de ziekenhuisopname niet meer nodig is en de terugkeer naar huis voorbereid moet worden

  • wanneer het tijdelijk moeilijk is om het kind thuis te verzorgen terwijl een ziekenhuisopname toch niet noodzakelijk is;

  • wanneer er geen hoop op genezing meer is voor het zwaar zieke kind en het gezin  ondanks dit toch even samen wil genieten weg van de thuisomgeving

  • wanneer de naasten (ouders, schaduwkinderen, andere familieleden of mantelzorgers) van het kind even opnieuw op krachten willen komen of er even tussenuit moeten, kunnen zij hun zieke kind een tijdje overlaten aan de goede zorgen van het personeel van Villa Rozerood.

 

Sinds de officiële opening van Villa Rozerood, in juni 2010, kwamen hier al heel wat gezinnen met kinderen met diverse ziektebeelden zoals neuro-musculaire, neurologische, metabole, respiratoire aandoeningen, kinderen tijdens een zwaar revalidatieproces bij NAH, en kinderen/jongeren met kanker

Villa Rozerood doet dit door de zorg voor het kind met de ouders te delen of helemaal kwalitatief en veilig over te nemen zodat ze even op adem kunnen komen en hun batterijen weer kunnen opladen.

Villa Rozerood als respijthuis creëert een omgeving waar niet alleen het zieke kind een gepaste zorgondersteuning  krijgt, maar waar zowel het zorgkind als de ouders, broers en zussen daarenboven de dagdagelijkse zorgen eindelijk eens achter zich kunnen laten
De ouders kunnen weer ‘gewoon’ mama en papa zijn. Op die manier komen ook brussen even weer centraal te staan in het gezin.

Villa Rozerood biedt tevens de mogelijkheid om kinderen alleen op te vangen en de zorg optimaal verder te zetten, zodat ouders op adem kunnen komen of gewoon even de reeds lang uitgestelde klussen kunnen opknappen.

Er zijn diverse  verblijfsformules in functie van de vraag en noden van het betrokken gezin.

contacteer ons...

Fazantenlaan 28

8660 De Panne

info@villarozerood.be

volg ons...

tel : 058 42 20 24   •   mail: info@villarozerood.be

© 2018 Villa Rozerood vzw     •      Webdesign: One Unit

Privacy policy

Disclaimer